Nikola Karev

70 години Традиција и квалитет
1944 - 2014
Препознаваме индивидуалност
овозможуваме тимска работа
поттикнуваме креативност
создаваме квалитет
"Малку знаење го прави човекот горделив,
а многу знаење го прави човекот скромен" - Гете

Огласна табла

Психолошко советувалиште

Тоа сме ние

  • sk13.jpg
  • 088.JPG
  • 004.JPG
  • 296.JPG
  • 61.JPG
  • 270.JPG
  • 007.JPG
  • DSC_3973.JPG
  • DSC_3910.JPG