Nikola Karev

Термини за полагање на државна матура во јунски испитен рок

Матурска проектна задача

  • Предавање до 31.03.2014
  • Презентација пред комисија – во текот на месец април (најдоцна до 30.04.2014)
  • ВАЖНО: Секоја комисија да ги истакне термините за презентација на матурски проектни задачи на видно место во училиштето и да ги достави до директор и педагог.

Екстерни испити

  • Македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература - 31 мај 2014 година, со почеток во 10 часот.
  • Англиски јазик, француски јазик, германски јазик и руски јазик - 11 јуни 2014 година, со почеток во 10 часот.
  • Математика, естетика и филозофија - 13 јуни 2014 година, со почеток во 10 часот.
  • Хемија, физика, биологија, историја и бизнис - 16 јуни 2014 година, со почеток во 10 часот.
  • Интерни испити ќе се полагаат од 18 до 25 јуни според предходно подготвен распоред.