ФункцијаИме и презиме
ПретседателБилјана Муфишовска
КоординаторЕла Билинска
ко̵ координаторНаташа Стојчевска
АдминистраторЈасмина Беличанска
одговорен за односи со јавностМаја Филиповска
одговорен за наставаГордана Блажевска Спиридонова
професор – членЕлвира Мустафа
професор – членСтанка Миновска
професор – членДаница Митревска
професор – членАлександар Ордев
професор – членАна Кондовска Вишински
професор – член Јован Попоски
професор – членНаде Поп Гаврилова
професор – членНаде Блажевска
Ученици – 15
техничка служба – членДаниела Блажевска
техничка служба – членВасе Грнчаров
претставник на Водовод и канализацијаПане Антовски
претставник на невладина организацијаДимитар Егуменовски
претставник на невладина организацијаРафаил Додевски
претставник одгарден центар „Булка“Марјан Панчевски
претставник од локална самоуправаЦветанка Икономова
РодителКатерина Блажевска