Промоција на Милјана Павловска

Промоција на Милјана Павловска

Од денешната промоција на нашата драга Милјана Павловска која има голем придонес за нашата гимназија во која работеше како педагог се до својата пензија. Честитки!