Телефон: 02-307-2208

АКТИВНОСТИ ВО УЧИЛИШТЕТО

Еразмус+ Европски награди за одржливи училишта
Еразмус+ Еко проект
Во Карев од дома
Актив по Спорт
Актив по Ликовна уметност
Патронат
Црвен крст